NASZA SPECJALNOŚĆ – GODNE ŻYCIE SENIORA

RODZAJ OPIEKI

Opieka Całodobowa Nad Osobami Starszymi - Łódź

Opieka całodobowa

Opieka ciągła 24 godzinna. Czas trwania dowolny (od kilku dni w miesiącu do pełnego miesiąca). 
Możliwość zamieszkania opiekuna w domu podopiecznego – opiekun stały, bądź opieka bez zamieszkania – zmiana opiekunów 12/12 godzin. 
• Cena od 3200,00 zł/miesiąc – w zależności od zakresu wykonywanych czynności, ilości opiekunów i czasu trwania opieki w miesiącu.

Opieka Dzienna Nad Osobami Chorymi i Starszymi Łódź

Opieka dzienna

Opieka codzienna, bądź w wybrane dni tygodnia. Czas trwania opieki dowolny w zakresie od 4-12 godzin w ciągu doby. 
• Cena od 17,00 zł/h – w zależności od zakresu wykonywanych czynności opiekuńczych.

Opieka Godzinowa Nad Starszymi, Chorymi w Łodzi

Opieka godzinowa

Opieka wykonywana na konkretne zlecenia godzinowe. Czas trwania opieki dowolny w zakresie od 2-8 godzin w ciągu doby. 
• Cena od 18,00 zł/h – w zależności od zakresu wykonywanych czynności opiekuńczych.

Opieka Nocna Nad Osobą Starszą, Chorym W Łodzi

Opieka nocna

Opieka wykonywana w porze nocnej ( od 22.00 do 6.00). Czas trwania opieki dowolny od 4- 8 godzin. 
• Cena od 20,00 zł/h- w zależności od zakresu wykonywanych czynności opiekuńczych.